Lapsen puheen- ja kielenkehityksen tukeminen

 

 

"Lapsi oppii puhumaan omassa kasvuympäristössään. Puheen ja sanojen oppimista tukevat parhaiten lapsen ja aikuisen yhteiset, päivittäin toistuvat vuorovaikutustilanteet lapsen syntymästä lähtien. Näissä tilanteissa on tärkeää molemminpuolinen kiinnostus ja vastavuoroisuus. Vanhempi seuraa lapsen mielenkiinnon kohteita ja jakaa niitä hänen kanssaan. Läheisessä, turvallisessa ja levollisessa ilmapiirissä lapsi voi luottavaisesti opetella uusia taitoja.

Kieli ja puhe kehittyvät toiminnan kautta: yhdessä ollen, puuhaillen ja leikeissä. Lapsi oppii helpommin sanoja, jotka liittyvät hänen senhetkiseen toimintaansa sekä hänen havaintojensa ja kiinnostuksensa kohteeseen. Ensimmäiset sanat ovat konkreetteja ja liittyvät tuttuihin tilanteisiin.

Vuorovaikutuksessa katsekontakti innostaa lasta ääntelemään. Aikuinen vastaa lapsen katseeseen ja ääntelyyn puheellaan. Pienille lapsille puhuessaan aikuiset luontaisesti käyttävät hoivakieltä: yksinkertaistavat puhettaan, vaihtelevat äänenkorkeuttaan, painottavat sanojen alkuja, pitävät taukoja ja toistavat sanomaansa. Eleet ja ilmeet helpottavat lasta ymmärtämään aikuisen viestiä."

lainaus teoksesta: Vantaan kaupunki/ puheterapia - Lapsen puheen- ja kielenkehityksen tukeminen, opas


Vantaan kaupungin puheterapeutit ovat koonneet vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville loistavan opasvihkosen lasten puheen- ja kielenkehityksen tukemisesta ja seikoista, joilla vanhemmat voivat edesauttaa lapsen kielellistä kehitystä ja puheen oppimista. Opasta pääset lukemaan tästä.
Oheisista linkeistä löydät loruja, runoja, laululeikkejä ym. joita voit lukea lapsellesi

ja joita voit käyttää avuiksesi yhteisissä leikkihetkissä.


Hauskoja leikkihetkiä :)


   laulaa luritellen    

   loruillen ja leikkien