Rekisteriseloste

   Asiakasrekisteriseloste   


Henkilötietolaki (523/99) 10§.


1. Rekisterinpitäjä

Lelukauppa Leikisti Ky

Jokitie 512

62100 LAPUA

puhelin: 044-309 3335/ Johanna Lahdensuo

info@leikisti.fi

y-tunnus 2354091-5


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Johanna Lahdensuo

Lelukauppa Leikisti Ky

Jokitie 512

62100 LAPUA

puhelin: 044-309 3335/ Johanna Lahdensuo

johanna.lahdensuo@leikisti.fi


3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden hoito.


5. Rekisterin sisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan vain suoraan asiakkaalta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne, joiden työtehtäviin se kuuluu.


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Tämä rekisteriseloste on laadittu 28.11.2010.